Auktioner - En hel del om Auktioner


Kronofogden Auktion

Kronofogden Auktion

En kronofogden auktion är en auktion som hålls av eller på uppdrag av Kronofogden. Det kronofogden säljer på sina auktioner är de som mätits ut av personer eller företag som inte haft möjlighet att betala sina skulder. Skulden har sedan gått vidare via inkassobolag eller direkt till Kronofogden som gjort en utmätning.

Kronofogden har som uppgift att skydda fordringsägarnas intresse så att de kan få tillbaka så mycket som möjligt av de som den skuldsatte är skyldig. Det som Kronofogden auktionerar ut är fordon, lösöre, lägenheter eller fastigheter

På en kronofogdeauktion används två olika typer av budgivning:

  • Fastigheter och lägenheter säljs via auktions på plats på fastigheten där man måste närvara själv eller i visa fall vara med per telefon från något annat Kronofogdekontor.
  • Lösöre säljs via anbudsauktioner eller så kallade 1:a prisauktion.
  • Fordon kan söljas antingen via en anbudsauktion eller vila nätauktioner på t.ex. Kvarndammen.


Avgifter vid en Kronofogdeauktion

Auktion hos Kronofogden

Det tillkommer inte extra avgifter för dig som köpare vid en auktion hos Kronofogden. Eventuell moms ingår också i försäljningspriset.

Ombud för en Kronofogde auktion

Kronofogden kan i vissa fall använda sig av ombud med specialitet inom ett område som får sälja det utmätta godset för att få ut maximal intäkt till fodringsägarna. Det mesta som försäljs på en kronofogdeauktion, kallas även exekutiv auktion, auktioneras ut direkt av Kronofogden men bilar säljs ofta via Kvarndammen.