Auktioner - En hel del om Auktioner


Typer av auktioner

Det finns många typer av auktioner allt från den klassiska vanliga slagauktionen som auktionen i Backhorva i Astrid Lindgrens Emil till moderna auktioner på internet där den som bjuder lägst vinner. De auktionstyper som förekommer är:

Typer av auktioner
 • Slagauktion är den vanligaste formen av auktion där budgivningen avslutas när inget nytt bud inkommit
 • Nätauktioner är en auktion där auktionsobjektet säljs via budgivning på nätet. Detta ger fler potentiella spekulanter och ofta något högre pris om inte objektet dränks i allt annat som säljs på auktionen.
 • Exekutiv auktion innebär att de som säljs på auktionen inte har betalats och fordringsägarna kräver tvångsförsäljning.
 • Konkursauktioner syftar ofta till företag som gått omkull och där konkursförvaltaren snabbt försöker få in så mycket pengar som möjligt till fordringsägarna via auktion.
 • Kronofogden auktion är en auktion som drivs av Kronofogden där fordon, lösöre eller fastigheter säljs.
 • Bilauktioner är försäljning av nästan alltid begagnade bilar antingen via en stor nätauktion eller av bilhandlare.
 • Konstauktioner är inriktade helt på att sälja konstvantverk, målningar och skulpturer men även designade mindre möbler.
 • Fastighetsauktioner är någon mäklare driver varje dag.
 • IT-auktion är en auktion som drivs via IT-system och är egentligen ett annat namn på nätauktioner. En IT-auktion kan också syfta på att det är IT-relaterade objekt som säljs på auktionen.
 • Pantauktion genomförs regelbundet av de stora pantbankerna när någon inte hämtat ut sitt pantsatta föremål. 1
 • Öresauktion är en form av auktion där det kostar pengar att lägga ett bud och buden ökar i små steg hela tiden. Auktionen avslutas då ingen nytt bud inkommit inom några sekunder till en halvminut.
 • Ljusauktion innebär att tiden auktionen är öppen bestäms lite slumpartat av ett ljus som brinner och plötsligt slocknar. Dessa innebär att spekulanterna måste lägga sina bud tidigt och kan inte sitta och vänta tills alla andra bjudit färdigt. Nu förtiden används denna metod i vissa nätauktioner.
 • Lägsta Bud Auktion är en auktion auktionstyp som liknas vid lotteri där de bud som är lägst men enda budet på det beloppet får köpa varan.
 • 1:a Prisauktion innebär att de som är intresserade av objektet får inkomma med ett hemligt bud innan ett visst datum och när tiden för auktionen är passerad säljas auktionsobjektet till den med det högsta budet.
 • 2:a Prisauktion innebär en sluten budgivning men den som vinner auktionen betalar endast så mycket som det näst bästa budet var.
 • Schweizisk auktion liknar en 1:a prisauktion men budet är inte bindande utan kan dras tillbaka under vissa förutsättningar.
 • Engelsk auktion innebär att det finns ett reservationspris på objektet som måste överstigas i auktionen. Detta reservationspris kan antingen vara öppet eller hemligt.
 • Fransk auktion är ett auktionsförfarande där många köpare och många säljare anger sitt pris och hur mycket av en vara de önskar respektive erbjuder. En dator räknar sedan ut priset för att få maximalt antal omsatta auktionsobjekt.
 • Holländsk auktion innebär att man börjar med ett högt pris som sedan sänks priset till dess att någon är villig att betala aktuellt pris.
 • Japansk auktion när budgivningen startar kan inga fler spekulanter vara med och bjuda och sedan går möjligheten att bjuda över runt i tur och ordning bland spekulanterna. Om man inte vill bjuda över får man inte inkomma med bud senare.
 • Kinesisk auktion är egentligen en form av lotteri där man köper ett antal mycket billiga chanser att få köpa auktionerade objekt till ett fast lågt pris eller få dem gratis. Som spekulant kan du välja att satsa din chans på olika auktionsobjekt och om få satsar på ett objekt är dina möjligheter större att vinna det.
 • Omvänd auktion används när någon vill köpa en vara eller tjänst och den som kan erbjuda detta till lägsta priset efter att auktionsförfarande erhåller uppdraget. Omvända autioner förekommer i allt från kommunal upphandling och entreprenadupphandlingar.